ورزش

ساکت: از برگزاری همایش به تمام اهداف‌مان رسیدیم

دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: خوشبختانه توانستیم بین تمام بخش‌های فدراسیون و تمامی کمیته‌ها و هیئت‌های فوتبال استان‌ها یک هماهنگی جامع را فراهم بیاوریم.