سیاست

تجمع دانشجویان صنعت نفت مقابل نهادریاست جمهوری

دانش‌آموختگان دانشگاه نفت در اعتراض به عدم توجه وزارت نفت به حکم دیوان عدالت مقابل "نهاد ریاست جمهوری" تجمع کردند.