ورزش

بازگشت گران ترین ستاره تاریخ بارسا به میادین

عثمان دمبله، گران ترین بازیکن تاریخ بارسلونا که دوران مصدومیت را پشت سر می گذارد، شنبه به زمین فوتبال باز می گردد؛ اما نه برای بارسا!