ورزش

مسی و نیمکت نشینی ای که به خیر گذشت

هواداران بارسلونا عادت ندارند که لیونل مسی را روی نیمکت ذحیره ها ببینند.