ورزش

شکسته شدن طلسم یک ساله مودریچ(عکس)

لوکا مودریچ، امشب گل اول رئال را وارد دروازه آپوئل کرد تا مسیر برای گل های بعدی هموار شود.