ورزش

از ٣-٠ تا ٣-٣ در کمال شگفتی/ سویا ۳-۳ لیورپول: لیورپول نباخت، کلوپ باخت

لیورپول در شبی که ابتدا با سه گل از سویا پیش افتاد، در نهایت به تساوی ۳-۳ رضایت داد.