ورزش

فریم به فریم با سوپرگل رونالدو به آپوئل(عکس)

کریستیانو رونالدو یک بار در لیگ قهرمانان درخشید و با دو گلی که به ثمر رسید از زیر فشار منتقدان خارج شد.