ورزش

CR7 توقف ناپذیر؛ رکوردشکنی های تاریخی در قبرس

رونالدو امشب دو گل به آپوئل زد تا تعداد گل های اروپایی خود برای رئال را به عدد ۱۰۰ برساند.