ورزش

فیزیوتراپ بارسلونا درگذشت

خوان مالگوسا فیزیوتراپ بارسلونا درگذشت.