ورزش

مربی اهل چک، اولین دستیار خارجی شفر/ مرد تنومند، مربی جدید استقلال

مربی اهل چک امروز در تمرینات استقلال در اردوی کیش حاضر خواهد شد.