ورزش

جهانبخش در خط حمله آلکمار مقابل ویلم

آلکمار با بهره‌مندی از مهاجم ایرانی خود با ویلم دیدار می‌کند.