سیاست

مقیمی در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان حضور یافت

استاندار تهران صبح امروز در جمع شرکت کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور یافت.