سیاست

طرف عراقی آماده بازگشایی مرز خسروی نیست

فرمانده یگان ویژه ناجا گفت: ایران همه اقدامات برای بازگشایی مرز خسروی را انجام داده ولی طرف عراقی هنوز نسبت به بازگشایی این مرز اقدام نکرده است.