سیاست

اسامی موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی اعلام شد

هیات رئیسه مجلس اسامی موافقان و مخالفان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی را اعلام کرد.