سیاست

فراخوان شورای نگهبان جهت بهره‌مندی از نظرات در راستای سیاست‌های کلی انتخابات

شورای نگهبان آمادگی خود را جهت بهره مندی از نظرات آحاد ملت به ویژه اساتید و نخبگان در راستای جزء (5) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات اعلام کرد.