ورزش

جانشین عجیب نیمار در ترکیب بارسلونا!

با جدایی نیمار، آمار گلزنی بارسا نسبت به این مقطع در فصل گذشته دچار افت شده است.