ورزش

مارسلو:/ درخواست مارسلو از هواداران رئال

رئال مادرید امشب در برنابئو با سه گل بر ایبار پیروز شد، ولی همچنان با کیفیت همیشگی خود فاصله دارد.